Tekst jednolity statutu Stoczni Remontowej Nauta

Załącznik zawiera aktualny tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2024 roku.

Tekst jednolity statutu Stoczni Remontowej Nauta nauta_statut-spolki-tekst-jednolity_aktualizacje-2024-03-27.pdf – 861,72 KB