Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26 lutego 2024

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 ust. 1 KSH oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 lutego 2024 r., na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni przy ul. Kadłubowców 2, w sali C znajdującej się na 5 piętrze budynku G330 (Akwarium).

Ogłoszenie i plan zgromadzenia ogłoszono w MSiG 22 (6924) 31.01.2024