Skip to content

Strategia podatkowa

Podstawa prawna: „Ustawa CIT” – art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.).