Skip to content

Strategia podatkowa

Informacja SR Nauta S.A. o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 2022-12-28_Nauta_strategia-podatkowa_2021.pdf – Pobrano 106 razy – 74,94 KB

Podstawa prawna: „Ustawa CIT” – art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.).