Informacja o powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu

W dniu 23 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza Stoczni Remontowej NAUTA S.A. podjęła uchwałę powołującą na funkcję Prezesa Zarządu Spółki IX kadencji Panią Monikę Kozakiewicz z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.