Informacja dla wierzycieli

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze stwierdzeniem przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dnia 15 listopada 2021 roku prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą akt VI GRp 4/20, zgodnie z treścią układu dotyczącą warunków spłaty pieniężnej na rzecz wierzycieli, posiadających wierzytelności w Grupach III, V i VI, okres karencji wynosił 18 miesięcy liczonych od dnia 15 listopada 2021 roku i upłynął w dniu 15 maja 2023 roku.

Zgodnie ze wskazanymi warunkami układu, spłaty pieniężne nastąpią w 60 kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia kwartału. W związku z tym pierwszy kwartał upływa z dniem 15 sierpnia 2023 roku, a zatem termin płatności I (pierwszej) raty przypada na dzień 15 sierpnia 2023 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt.