Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2023

Zarząd S.R. Nauta SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 30 czerwca 2023r o 09:00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni przy ul. Kadłubowców 2, w sali konferencyjnej na parterze budynku G330 (Akwarium).

Uwaga! Kontynuacja posiedzenia ZWZA Spółki w dniu 14 lipca 2023 roku o godz. 10:00 odbędzie się w Sali D znajdującej się na 2 piętrze w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni, ul. Kadłubowców 2 (Akwarium).

Plan zebrania ogłoszono w MSiG 105/2023 (6756)