Zmiana adresu spółki

Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że z dniem 31 października 2022 roku uległ zmianie adres Spółki z dotychczasowego tj. ul. Czechosłowackiej 3, na nowy adres: tj. ul. Budowniczych 10, 81-336 Gdynia