Postanowienie SR o wpisach w KRS

Postanowienie SR Gdańsk-Północ o aktualizacji wpisu KRS w zakresie kapitału zakładowego i akcji.
Orzeczenie GD.VIII NS-REJ.KRS/004924/22/447