Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 23 maja 2022

Zarząd S.R.Nauta SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 23 maja 2022r o 12:00 ul Czechosłowacka 3, Gdynia, 

Plan zebrania ogłoszono w MSiG 82/2022 (6481)