Nauta Shiprepair yard

Ogłoszenie o unieważnieniu odcinka zbiorowego akcji imiennych

Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A., działając na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, postanawia unieważnić odcinek zbiorowy akcji imiennych inkorporujący 98 akcji o numerach od 121611 do 121708 i jednocześnie w jego miejsce wydać nowy odcinek akcji imiennych o numerach od 1800611 do 1800708.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl