Nauta Shiprepair yard

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

30.06.2020

Ogłoszenie o NWZA na dzień 13 lipca 2020 roku

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni zwołuje na dzień 13 lipca 2020 r., na godz. 1030, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

08.06.2020

Informacja o wyborze podmiotu prowadzącego elektroniczną ewidencję akcjonariuszy

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 3 kwietnia 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałą nr 6 prowadzenie elektronicznej ewidencji akcjonariuszy Spółki powierzono spółce pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

02.06.2020

Ogłoszenie o ZWA na dzień 29 czerwca 2020 roku

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 r., na godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

05.05.2020

Unieważnienie i wydanie odcinków akcji

Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji postanawia unieważnić oraz wydać nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych.

13.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4 kwietnia 2020

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 28 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 kwietnia 2020 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3 w sali konferencyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

17.02.2020

Ogłoszenie o unieważnieniu odcinka zbiorowego akcji imiennych

Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A., działając na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, postanawia unieważnić odcinek zbiorowy akcji imiennych inkorporujący 98 akcji o numerach od 121611 do 121708 i jednocześnie w jego miejsce wydać nowy odcinek akcji imiennych o numerach od 1800611 do 1800708.

13.02.2020

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 6 marca 2020 roku

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 28 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 marca 2020 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3 w sali konferencyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl