Nauta Shiprepair yard

Kontrakty na przebudowę statków

Stocznia Remontowa Nauta zawarła  kontrakty na przebudowę dwóch  jednostek pływających.
Pierwszy kontrakt został zawarty z norweskim klientem i dotyczy przedłużenia i częściowego wyposażenia jednostki offshore Havila Phoenix.

conversion-2013_model.jpg

Jednostka służyć ma do układania kabli na dnie morskim z przeznaczeniem do obsługi morskich farm wiatrowych. Ze względu na nowe zadania konieczne jest przedłużenie jednostki o 17,4m. Praca ta wymaga montażu około 700 ton nowej stali.

Przebudowa jednostki wiąże się z montażem nowego wyposażenia zarówno pod, jak i na pokładzie. Pokład rufowy zostanie wzmocniony. Statek zostanie przystosowany do obsługi podwodnego pojazdu do kopania rowów na dnie morza i w tym celu na rufowym pokładzie zostanie zamontowana 250 tonowa bramownica. Wyżej wymieniony pojazd jest największym robotem tego typu z własnym napędem na świecie. Dodatkowo jednostka będzie dostosowana do obsługi z burt mniejszego pojazdu podwodnego.

Statek posiadać będzie wyposażenie do układania kabli, w tym poziomy bęben kablowy zdolny do pomieszczenia 2000 ton kabla.  Na przebudowanym  statku przebywać będzie 100 osobowa załoga.

Wymiary Havila Phoenix po przebudowie::

Długość całkowita

127,40m

Szerokość:

23,00m

Pow. pokładu:

1450m2

conversion-2013_Baldvin.jpg

Drugi kontrakt dotyczy przedłużenia trawlera rufowego „BALDVIN” NC-100. (wymiary przed przebudową: Długość całkowita: 65,74 / Szerokość: 12,60 ).

Prace obejmują przedłużenie kadłuba o 13.75m. Wiąże się to z montażem na statku około 210 ton nowej stali. Oprócz prac stalowych i malarskich przeprowadzone zostaną inne prace obejmujące montaż nowej siłowni chłodniczej, modernizacja systemów kablowych i rurarskich, itp.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl