Nauta Shiprepair yard
Z-ca Dyrektora Działu Handlu

Messaoud Benagdi
m: +48 604 419 969
e: mbenagdinautapl

Kierownik działu handlowego

Ireneusz Gołąbek
t: +48 58 621 2534
m: +48 692 476 628
e: igolabeknautapl

Handlowcy (remonty):

Marcin Bakłażec
t: +48 58 621 2202
e: mbaklazecnautapl

Włodzimierz Kłusek
t. +48 58 621 22 04
e: vkluseknautapl

Marek Kostępski
t: +48 58 621 2536
e: mkostepskinautapl

Grzegorz Langowski
t: +48 58 621 22 03
e: glangowskinautapl

Andrzej Migdał
t: +48 58 621 2537
e: amigdalnautapl

Andrzej Rodziewicz
t: +48 58 621 25 87
e: arodziewicznautapl

Jarosław Staluszka
t: +48 58 621 2522
e: jstaluszkanautapl

 

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl