Nauta Shiprepair yard

Komunikat PKO BP dla Akcjonariuszy S.R. NAUTA S.A

Komunikat dla Akcjonariuszy S.R. NAUTA S.A. dot. czynności wykonywanych Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej “PKO BP BM”) uprzejmie informuje, że od dnia 5 lipca 2021 r. Akcjonariusze mogą dokonywać w Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP następujących czynności:

Aktualizacja danych osobowych, ·

Lista PUM dostępna jest na stronie https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/

Jednocześnie PKO BP BM uprzejmie wyjaśnia, że w sytuacji gdy Spółka wypłaca dywidendę za pośrednictwem PKO BP BM i akcjonariusz będzie chciał dokonać wypłaty środków w gotówce, a to wypłata środków obywa się zgodnie z regulacjami PKO Banku Polskiego, co oznacza, ze znaczne kwoty wypłaty środków należy uzgadniać wcześniej z odziałem, w którym planowana jest wypłata środków. Ww. ograniczenie nie dotyczy przelewów bezgotówkowych na rachunki bankowe.

Z poważaniem,
Zespół Obsługi Rejestrów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl