Nauta Shiprepair yard

Aktualizacja Statutu Spółki

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w restrukturyzacji informuje, że w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000047582) w Rubryce 4 – Informacje o statucie pkt. 13 pojawiła się informacja o zmianach w Statucie Spółki.

Zmianie uległy następujące postanowienia Statutu Spółki

Dodane zostały następujące postanowienia Statutu:

Przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl