Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki IX kadencji. Zgłoszenia należy składać do dnia 16 czerwca 2023 roku osobiście w Kancelarii Ogólnej Spółki (pn-pt 7-14) lub listem poleconym (decyduje data doręczenia) pod adresem ul. […]