Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 czerwca 2022

Zarząd S.R. Nauta SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 27 czerwca 2022r o 12:00 ul Czechosłowacka 3, Gdynia, 

Plan zebrania ogłoszono w MSiG 101/2022 (6500)