Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Drew-Nauta sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Drew-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 19 Umowy Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłoszenia należy składać do dnia 27 października 2023 roku w Kancelarii Ogólnej Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. (pn-pt 7-14) lub listem poleconym (decyduje data doręczenia) pod adresem ul. Budowniczych 10, 81-336 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członek Zarządu – nie otwierać”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od terminu określonego do składania zgłoszeń.

DrewNauta - Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa drewnauta_2023-10_Ogloszenie.pdf – Pobrano 358 razy – 2,15 MB


DrewNauta - Formularz i oświadczenie drewnauta_2023-10_formularz-oswiadczenia-kandydata.pdf – Pobrano 122 razy – 837,84 KB