Nauta Shiprepair yard

Zmiany w statucie spółki

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w restrukturyzacji informuje, że w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000047582) w Rubryce 4 – Informacje o statucie pkt. 14 pojawiła się informacja o zmianach w Statucie Spółki.

Usunięto:
- w par. 4 strona 3 z 13 ust. 5; - w par. 33 pkt. 28;

Nowe brzmienie otrzymały:
- par. 4 ust. 7; - par. 9 ust. 4; - par. 10 ust. 1; - par. 10 ust. 3; - par. 19 ust. 6 i 7; - par. 23 ust. 1 pkt) 14, 18 oraz 19; - w par. 23 ust. 1 po pkt. 23) umieszcza się "średnik"; - par. 23 ust. 3 pkt. 2; - par. 24 ust. 1; - par. 24 ust. 7 oraz 11; - par. 28 ust. 2-4; - par. 30; - par. 33 pkt. 6), 8), 10)-12) oraz 24)-26);

Dodane zostały następujące postanowienia statutu:
- par. 4 ust. 7 pkt. 7; - par. 23 ust. 1 pkt. 24; - par. 34 ust. 5; - rozdział 4 i par. 37;

Przyjęto tekst jednolity statutu spółki

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl