Nauta Shiprepair yard

Unieważnienie i wydanie odcinków akcji

Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji postanawia unieważnić oraz wydać nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych.

Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, postanawia unieważnić odcinki zbiorowe akcji imiennych:

  1. Serii: A inkorporującego 1.679.000 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000115001 do 001794000, na którym widnieje adres Spółki przy ul. Waszyngtona 1,
  2. Serii: B inkorporujący 6.770.531 (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych serii B o numerach 000000001 do 006770531, na którym widnieje adres Spółki przy ul. Waszyngtona 1,
  3. Serii: C inkorporujący 5.935.392 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii C o numerach 000000001 do 005935392, na którym widnieje adres Spółki przy ul. Waszyngtona 1,
  4. Serii: A inkorporujący 330.076 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii A, na którym widnieje adres Spółki przy ul. Waszyngtona 1.

Zarząd, w związku z wnioskiem Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, postanawia o wydaniu nowych odcinaków zbiorowych akcji imiennych:

  1. Serii: A inkorporującego 1.679.000 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000115001 do 001794000, na którym został zmieniony adres Spółki na ul. Czechosłowacką 3,
  2. Serii: B inkorporujący 6.770.531 (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych serii B o numerach 000000001 do 006770531, na którym został zmieniony adres Spółki na ul. Czechosłowacką 3,
  3. Serii: C inkorporujący 5.935.392 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii C o numerach 000000001 do 005935392, na którym został zmieniony adres Spółki na ul. Czechosłowacką 3,
  4. Serii: A inkorporujący 330.076 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii A, na którym został zmieniony adres Spółki na ul. Czechosłowacką

 

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl