Nauta Shiprepair yard

Stocznia Nauta w Restrukturyzacji

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2020 roku zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe Stoczni Remontowej NAUTA S.A.

Celem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego była konieczność ochrony praw i interesów Spółki oraz wszystkich jej interesariuszy, w szczególności wierzycieli, akcjonariuszy i pracowników. Ochrona ta jest niezbędna do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, mającej na celu zaspokojenie wierzycieli w maksymalnie możliwym stopniu, przy zachowaniu kontynuacji działalności Spółki, miejsc pracy oraz wpływów do budżetu państwa.

Stocznia prowadzi niezagrożoną i niezakłóconą działalność gospodarczą i nie są podejmowane jakiekolwiek kroki związane z ogłoszeniem upadłości.

Głównym założeniem planu restrukturyzacyjnego jest uzdrowienie sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o kontynuację działalności w segmencie remontów i przebudów jednostek pływających, w których Stocznia posiada bogate doświadczenie. Mamy nadzieję, że obecne działania uzdrowią sytuację finansową Spółki i otworzą nowe możliwości rozwoju zarówno dla Stoczni jaki i jej obecnych wierzycieli.

Mając na uwadze transparentność postępowania oraz równy dostęp wszystkich wierzycieli do informacji Stocznia przygotowała specjalny numer telefonu +48 58 5859593 oraz adres poczty elektronicznej restrukturyzacjanautapl, pod którym wierzycielom Spółki przekazane zostaną wszelkie informacje dotyczące restrukturyzacji

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl