Nauta Shiprepair yard

Informacja Zarządu Stoczni Remontowej NAUTA S.A. o podjętych działaniach mających na celu zapobieganie potencjalnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa Covid-2019

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-2019 Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. podjął szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości funkcjonowania spółki ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa pracownikom w warunkach podwyższonego ryzyka zachorowalności.

W Stoczni utrzymywana jest systemowa ciągłość pracy i realizacji naszych projektów i zleceń. Spółka stosuje między innymi elastyczne formy pracy, ograniczające czas przebywania na terenie zakładu, czy też umożliwiające realizowanie zadań i obowiązków z miejsca zamieszkania. Wprowadzane są zalecenia płynące ze strony służb sanitarnych, dotyczące między innymi dezynfekcji pomieszczeń czy zapewnienie stosownych środków i zabezpieczeń przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych, zgodnych z obowiązującymi zasadami. Opracowano i wdrożono procedury działania organizacji na wypadek stwierdzenia objawów grypowych zdiagnozowanych u pracownika obecnego w pracy. Prowadzone są również kampanie informacyjne skierowane do pracowników i ich rodzin, informujące o obecnej sytuacji oraz przekazujące dyspozycje i zalecenia płynące ze strony służb sanitarnych.

Ponadto informujemy, że w świetle nowych zarządzeń dotyczących walki z pandemią koronowirusa Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  Kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski zgodnie z instrukcją kmdra Andrzeja Prokopskiego wprowadził z dniem dzisiejszym od godziny 15:00  kontrolę graniczną i sanitarną w celu sprawdzenia wszystkich (bez wyjątku) członków załóg statków wchodzących do portów. Mają być oni poddani obowiązkowej kontroli temperatury ciała. Za proces kontroli odpowiedzialne są Straż Graniczna oraz Straż Pożarna. Agent jest zobligowany powiadomić instytucje i służby do tego powołane. Obowiązkiem agentów statkowych jest powiadomienie o terminie wejścia statku wymienione służby.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl