Nauta Shiprepair yard

Powiększony potencjał produkcyjny

Stocznia Remontowa Nauta S.A. powiększyła swój potencjał produkcyjny. Nowe tereny obejmują:
a) Suchy dok SD I (240 m x 40 m) wraz z pirsem południowym w Gdyni.
b) Pochylnie B 1 (280 m x 36 m) oraz B 3 (177 m x 28,7) w Gdańsku.

nauta-news-2013-12_nowy-teren_8906.jpg
nauta-news-2013-12_nowy-teren_5363.jpg
nauta-news-2013-12_nowy-teren_4256.jpg
© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl