Nauta Shiprepair yard

Sprostowanie artykułu w trojmiasto.pl

17 października 2012, godz 14:15

W dniu dzisiejszym na portalu trójmiasto.pl ukazał się artykuł pod tytułem: Nauta wydzierżawi część terenów Stoczni Marynarki Wojennej. Początek konsolidacji?, który może stwarzać pole do interpretacji niezgodnych z intencjami Zarządu SR Nauta S.A. oraz stanem faktycznym.

Nie jest prawdą, że SR Nauta S.A. złożyła zapytanie ofertowe dotyczące możliwości dzierżawy części majątku SMW S.A. Dokument przedstawiony syndykowi masy upadłości SMW S.A., członkom rady wierzycieli oraz akcjonariuszom Stoczni miał postać Listu intencyjnego i wyrażał zainteresowanie SR Nauta S.A. dzierżawą zorganizowanej części przedsiębiorstwa SMW S.A. z opcją jej zakupu po upływie okresu dzierżawy i przeprowadzeniu due diligence Stoczni.

Z uwagi na status prawny SMW S.A., Zarząd SR Nauta S.A. nie rozważa połączenia dwóch podmiotów ale ich dzierżawę z opcją zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa SMW S.A., w celu zwiększenia potencjału wytwórczego SR Nauta S.A. Aktywa i pasywa wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będące docelowo przedmiotem dzierżawy i zakupu, a także lista pracowników Stoczni Marynarki Wojennej, których SR Nauta S.A. gotowa byłaby przejąć, zostaną ustalone po zakończeniu badania due diligence SMW S.A.

Przejęcie zorganizowanej części SMW S.A. nie tylko wzmocni SR Nauta S.A., ale także stworzy warunki do pełnego zaspokojenia potrzeb Marynarki Wojennej RP w związku z programem jej modernizacji.

Wszelkie działania w powyższym zakresie realizowane są w uzgodnieniu z właścicielem SR Nauta S.A.- Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS, zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. Jedynym akcjonariuszem MS TFI jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 

Zarząd SR Nauta S.A.

 

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl