Nauta Shiprepair yard

Informacja Zarządu

W związku z wypełnieniem postawionych zadań, jak również z powodów osobistych w dniu 22 października 2018 roku Prezes Zarządu Stoczni Remontowej NAUTA S.A. Pan Marcin Dąbrowski złożył rezygnację ze stanowiska.

Pan Marcin Dąbrowski został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki VII kadencji w dniu 18 kwietnia 2018 roku. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie planu naprawczego dla Spółki, ustabilizowanie sytuacji płynnościowej, sprzedaż aktywów nieprodukcyjnych oraz restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w sposób niezakłócony będzie kontynuował prace prowadzone dotychczas przez Pana Marcina Dąbrowskiego. Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. od 1 listopada 2018 roku działa w składzie dwuosobowym. Rada Nadzorcza Stoczni Remontowej NAUTA S.A uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku powierzyła od dnia 1 listopada 2018 roku pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Potrykusowi.

Pan Adam Potrykus jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z przemysłem stoczniowym. W swojej 20 letniej pracy przeszedł przez wszystkie szczeble w hierarchii Spółki. Jest ambitnym i doświadczonym specjalistą w swojej dziedzinie.

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl