Nauta Shiprepair yard

Informacja o wyborze podmiotu prowadzącego elektroniczną ewidencję akcjonariuszy

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 3 kwietnia 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałą nr 6 prowadzenie elektronicznej ewidencji akcjonariuszy Spółki powierzono spółce pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl