Nauta Shiprepair yard

Aktualności 2012

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

12.11.2012

Ogłaszamy NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ Udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 88/1 o powierzchni 6.999,00 m2 wraz z budynkami i urządzeniami, położonej w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

Udziału w prawie wieczystego użytkowania działki, będącej własnością Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 88/1, k.m. 111 o powierzchni 6.999,00 m2, w wysokości 8.600/10.000 położonej w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00105323/4 wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie budynków:
    1. Ga-205 – budynek magazynowy – powierzchnia użytkowa 6.638,00m2,
    2. Ga-205A – budynek biurowy – powierzchnia użytkowa 266,00m2,
    3. Ga-205B – budynek biurowy – powierzchnia użytkowa 266,00m2,
    4. Ga-205C – budynek magazynowy – powierzchnia użytkowa 451,00m2,
    5. G-36 – budynek magazynowy – powierzchnia użytkowa 205,00 m2.
Wyposażonych w majątek trwały:
Nr
udźwig
Nazwa
Rok produkcji
1
15t
Suwnica dwubelkowa
1956
2
5t
Suwnica dwubelkowa
1956
3
5t
Suwnica dwubelkowa
1941
4
3,2t
Suwnica dwubelkowa z napędem elektrycznym jednohakowa
1976
5
2t
Dźwig towarowo-osobowy
1957
6
1,6t
Dźwig towarowo-osobowy
1957

Cena wywoławcza wynosi 8.700.000,00 zł
(słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych)
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Do dnia zawarcia umowy rozporządzającej dział IV księgi wieczystej będzie wolny od wpisów. Na działce zostanie ustanowiona służebność korzystania z toru nr 7 posadowionego na działce. Budynek magazynu głównego jest obecnie przedmiotem wynajmu i przynosi miesięczne przychody z tego tytułu. Umowy najmu nie ograniczają możliwości ich wypowiedzenia.
 
Szczegółów dotyczących przetargu udziela Dział Inwestycji
tel. 607 751 156 lub 58 621 24 43.
© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl